Algemene Voorwaarden Bollywood Weekender

 1. Het arrangement Bollywood Weekender is enkel geldig op de genoemde aankomstdatum, de genoemde cottagetypes en park.
 2. Het arrangement Bollywood Weekender is niet geldig in combinatie met reeds gemaakte boekingen.
 3. Het arrangement Bollywood Weekender is niet geldig in combinatie met andere kortingen, (spaar)acties, waardebonnen, (Friends)voordelen van Center Parcs en in geval van annulering.
 4. Het arrangement Bollywood Weekender met haar programmaonderdelen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 5. De genoemde prijzen zijn exclusief verplichte reserveringskosten, toeristenbelasting, overige heffingen en eventuele extra’s.
 6. De meeste onderdelen van het Bollywood Weekender en basisfaciliteiten en services van Center Parcs Limbugse Peel zijn inbegrepen in het toegangsbewijs. Voor consumpties en enkele onderdelen van het Bollywood Weekender of weekend programma kan een extra financiële bijdrage worden gevraagd. Wanneer er een extra financiële bijdrage in rekening wordt gebracht, wordt dit expliciet vermeld.
 7. Prijswijzigingen en programma zijn onder voorbehoud.
 8. De organisator heeft het recht het evenement te verplaatsen of te annuleren. De overeenkomst blijft van kracht.
 9. Tijdens het verblijf in Center Parcs Limbugse Peel dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is bij aankomst op te vragen bij de Receptie en is door u geaccordeerd bij het boeken.
 10. Het is niet toegestaan professionele foto en filmopnames te maken tijdens het evenement, de workshops, seminars en trainingen. U mag voor uw privé gebruik filmen en foto’s maken met niet professionele apparatuur en geen gebruikmaken van bv statieven, belichting, externe microfoons, etc. Zorgt u er ook voor dat u anderen, niet zonder uitdrukkelijke toestemming herkenbaar in beeld brengt. Filmen en foto’s maken in het zwembad is voor u uitdrukkelijk niet toegestaan.
  De organisatie en haar mediapartners zullen audio, foto en video opnames maken voor promotionele doeleinden. Deelname aan Bollywood Weekender betekent dat u ermee instemt, dat opgenomen audio en beeldmateriaal gebruikt mag worden voor promotionele doeleinden door de organisatie en haar partners. Onze crew is duidelijk herkenbaar.
 11. Bij aankomst ontvangt u een welkomstbrief met nadere instructies. Deze dient u tezamen met de FAQ/Q&A (veelgestelde vragen met antwoorden)in acht te nemen.
 12. Het is mogelijk om handdoekenpakketten, keukenpakketten, lakenpakketten en opgemaakte bedden bij te boeken.
 13. Upgraden van je cottage naar bijvoorbeeld een grotere en/of duurdere cottage kan in uitzonderlijke gevallen en mits haalbaar. Downgraden van je reeds geboekte cottage kan niet.
 14. Achteraf wijzigingen aanbrengen in jouw boeking. Indien je na jouw boeking wijzigingen wilt doorvoeren (zoals het wijzigen van naam of geboorte datum, toevoegen van personen, bijbestellen, etc.) rekenen wij extra administratiekosten (elke keer dat je wijzigingen wilt laten doorvoeren).
 15. Bollywood Weekender biedt geen annuleringsverzekering en zal onder geen beding enige restitutie bieden. Een annuleringsverzekering kun je extern afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij of wellicht via Paylogic (en haar partner). Dit gaat geheel buiten de organisatie om.
 16. Indien je gebruikmaakt van deelbetalingen, dan vervalt elk recht op deelname of restitutie, indien de laatste deelbetaling niet op tijd is voldaan.
 17. Veel essentiële communicatie verloopt per mail. Het goed kunnen ontvangen van onze e-mails en het in de gaten houden van je e-mails is jouw verantwoordelijkheid. De organisatie kan hier nimmer verantwoordelijk voor worden gehouden.

Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de gast en de organisatie van Bollywood Weekender (MultiCultural Events & New Dutch Media BV) ontstaat is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, aanbiedingen, bevestigingen en leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Huisregels Center Parcs

Toegang tot de Aqua Mundo

Het is voor bezoekers aan de Aqua Mundo verboden de hierna volgende goederen mee te nemen of te gebruiken in de Aqua Mundo:

 • Alle soorten glaswerk, thermosflessen, glazen e.d., koelboxen, drank en etenswaren.
 • Drijfmiddelen zoals: luchtbedden, bootjes, hardleren ballen en tennisballen.
 • Drijfmiddelen t.b.v. kinderen zijn wel toegestaan.
 • Geluidsapparatuur (m.u.v. een op batterijen werkende walkman).
 • Foto- en videoapparatuur waarbij 220 Volt aansluiting d.m.v. kabelaansluiting nodig is, accuvoorziening is wel toegestaan.
 • Foto- en videoapparatuur mogen in de kleedaccommodaties, doucheruimtes en sauna’s van het zwembad niet gebruikt worden.
 • Voorwerpen die de gast en medebezoekers lichamelijk letsel toe kunnen brengen zoals, steekwapens, injectiespuiten (m.u.v. diabetici) drugs etc.

U wordt verzocht uw kleding op te bergen in de daarvoor bestemde lockers in de garderobe van het zwembad. Neem niet onnodig waardevolle artikelen mee. Goederen kunnen niet in bewaring gegeven worden bij de badmeesterpost. Men dient bij het verlaten van de Aqua Mundo de gebruikte locker te ontruimen. Het muntstuk ( € 1,= ) dat u heeft gebruikt voor sluiting van de locker krijgt u terug. Het badpersoneel is bevoegd om onbeheerde kleding uit omkleedcabines weg te halen en de lockers leeg te ruimen na sluitingstijd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lockers.

Kinderen t/m 11 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene zich niet in het zwembad bevinden. Een volwassene dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/of een zwemvestje dragen in de Aqua Mundo. Hierbij dient altijd een volwassene binnen handbereik te zijn.

Weigering toegang tot en/of verwijdering uit de Aqua Mundo

Toegang zal ontzegd worden c.q. verblijf beëindigd worden:

 • In geval van het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van het zwembadpersoneel en het niet naleven van het reglement;
 • Bij herhaling kan de toegang voor een (on)bepaalde tijd worden ontzegd zonder restitutie van eventuele entreegelden.
 • Indien men één of meerdere goederen als genoemd onder punt 1 bij zich heeft.
 • Bij het verkeren onder invloed van alcohol en/of drugs.
 • Plegen van diefstal (bij diefstal wordt altijd aangifte bij de politie gedaan).
 • Lijden aan besmettelijke ziekten of het hebben van open wonden.

Verblijf in de Aqua Mundo

 • Roken in de Aqua Mundo is niet toegestaan
 • U wordt verzocht te douchen voordat u de Aqua Mundo betreedt.
 • Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan zeep en/of shampoo te gebruiken in de Aqua Mundo, met uitzondering van de doucheruimten.
 • Het dragen van (buiten) schoeisel is om hygiënische redenen niet toegestaan.
 • De Aqua Mundo mag alleen in zwemkleding betreden worden, topless zwemmen of zonnebaden is niet toegestaan.
 • Duiken is, in verband met de geringe diepte van de baden, niet toegestaan.
 • Glijbanen, waterpistes en wildwaterbaan zijn alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is.
 • Het staan, springen, lopen en meevoeren van voorwerpen en/of personen op de glijbanen, waterpistes en wildwaterbaan, is uit veiligheidsoverwegingen absoluut niet toegestaan.
 • Bij onweer dienen bezoekers van de Aqua Mundo de buitenbaden te verlaten.
 • Bij veelvuldig gebruik van wildwaterbaan, glijpiste en glijbanen kan slijtage aan badkleding ontstaan.
 • Hardlopen is uit veiligheidsoverwegingen en overlast voor de overige bezoekers niet toegestaan.

Algemeen
Personen en/of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dan zij de orde of rust zullen verstoren, kunnen de toegang tot de Aqua Mundo en/of restaurants worden ontzegd. Eventueel betaalde toegangsgelden zullen worden gerestitueerd, indien nog geen gebruik van de Aqua Mundo werd gemaakt. Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat orde, veiligheid en hygiëne worden gewaarborgd.

Dienst- en/of personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Bij te grote drukte in de Aqua Mundo kan, in verband met de handhaving van de veiligheid, het aantal bezoekers worden beperkt. In verband met de handhaving van de veiligheid van de bezoekers kan de bedrijfsleiding zich het recht voorbehouden de openingstijden van de Aqua Mundo te wijzigen en het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten. Het is noodzakelijk de openings- en sluitingstijden te respecteren.

Dagrecreanten dienen om 22.30 uur het park te hebben verlaten.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de Aqua Mundo geschiedt geheel voor eigen risico. De bedrijfsleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding, beschadigingen aan eigendommen van bezoekers in de zwemhal, sauna, kleedruimten of kastjes, parkeerterrein, fietsenstalling en overige accommodaties.

Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van Center Parcs Europe N.V., worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit- en van reparaties en/of vervanging.

Swimsafes
Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen swimsafes dragen. Swimsafes staan gratis tot uw beschikking voor jonge zwemmers voor gebruik in de Aqua Mundo. Ze zijn een hulp bij het drijven, maar zijn geen garantie tegen verdrinking. Ook bij gebruik van de swimsafes mogen kinderen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene zwemmen.

Online betaling/acties en kortingen
Heeft u een Huttenheugtepas, voordeelvoucher of cadeaubon, dan kunt u alleen betalen bij de Receptie en niet online via Ideal of Credit Card.
Wilt u een reservering annuleren die al betaald is, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact opnemen via het nummer: 0524 59 4666
Kortingen die reeds zijn verrekend in uw reservering, zijn pas definitief bij inlevering van bijbehordende geldige vouchers/cadeaubonnen of op vertoon van een geldige Huttenheugtepas aan de kassa bij Receptie.

Reservering annuleren of wijzigen
Om uw reservering te annuleren kunt u een e-mail sturen naar huttenheugte@centerparcs.com.
Noteer in de e-mail uw naam, telefoonnummer, de datum waarvoor u gereserveerd heeft en het reserveringsnummer. Heeft u reeds betaald, vermeld dan ook uw bankrekeningnummer. Wij zullen er dan voor zorgen dat de reservering geannuleerd wordt.
Een bestaande reservering kunt u niet wijzigen. Wilt u personen toevoegen dan dient u voor hen een nieuwe reservering te maken en beide reserveringen mee te nemen naar De Huttenheugte.
Wilt u direct een e-mail sturen? Dat kan naar e-mail adres huttenheugte@groupepvcp.com.

Opmerkingen
Mocht er onverhoopt tijdens uw verblijf een klacht zijn ontstaan die niet volgens uw verwachting ter plaatse is opgelost, dan verzoeken wij u het management hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen via onderstaand adres.